Bạch Thủ Lô Víp Miền Bắc icon vip

 Cầu Chuẩn Miền Bắc icon vip

 Soi Cầu Miền Bắc icon vip

Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 1/10/2017

Trong 3 ngày
17 – 5 lần 3 ngày
86 – 3 lần 2 ngày
66 – 3 lần 3 ngày
28 – 3 lần 2 ngày
77 – 3 lần 2 ngày
07 – 3 lần 2 ngày
19 – 3 lần 2 ngày
65 – 2 lần 1 ngày
74 – 2 lần 2 ngày
22 – 2 lần 2 ngày
01 – 2 lần 2 ngày
62 – 2 lần 2 ngày
90 – 2 lần 2 ngày
48 – 2 lần 2 ngày
38 – 2 lần 2 ngày
68 – 2 lần 1 ngày
35 – 2 lần 2 ngày
31 – 2 lần 2 ngày
Trong 7 ngày
17 – 6 lần , 4 ngày
77 – 5 lần , 4 ngày
74 – 5 lần , 5 ngày
31 – 5 lần , 4 ngày
99 – 5 lần , 5 ngày
29 – 4 lần , 4 ngày
35 – 4 lần , 4 ngày
96 – 4 lần , 4 ngày
07 – 4 lần , 3 ngày
34 – 4 lần , 4 ngày
14 – 4 lần , 2 ngày
Ra liên tiếp
01 – 2 lần , 2 ngày
07 – 3 lần , 2 ngày
17 – 7 lần , 3 ngày
38 – 2 lần , 2 ngày
62 – 2 lần , 2 ngày
66 – 3 lần , 3 ngày
Lâu không ra
00 – 10 ngày
37 – 12 ngày
47 – 13 ngày
53 – 15 ngày
61 – 12 ngày
63 – 13 ngày
69 – 11 ngày
78 – 28 ngày
81 – 12 ngày