Bạch Thủ Lô Víp Miền Bắc icon vip

Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 1/9/2017

Trong 3 ngày
34 – 3 lần 1 ngày
67 – 3 lần 2 ngày
84 – 2 lần 2 ngày
71 – 2 lần 2 ngày
10 – 2 lần 2 ngày
89 – 2 lần 2 ngày
83 – 2 lần 1 ngày
80 – 2 lần 2 ngày
76 – 2 lần 2 ngày
62 – 2 lần 2 ngày
59 – 2 lần 2 ngày
33 – 2 lần 2 ngày
73 – 2 lần 2 ngày
69 – 2 lần 1 ngày
65 – 2 lần 2 ngày
85 – 2 lần 1 ngày
14 – 2 lần 2 ngày
21 – 2 lần 1 ngày
36 – 2 lần 2 ngày
Trong 7 ngày
37 – 5 lần , 4 ngày
62 – 4 lần , 3 ngày
89 – 4 lần , 3 ngày
80 – 4 lần , 4 ngày
67 – 4 lần , 3 ngày
69 – 4 lần , 3 ngày
90 – 4 lần , 4 ngày
39 – 4 lần , 3 ngày
99 – 4 lần , 3 ngày
02 – 4 lần , 3 ngày
95 – 4 lần , 4 ngày
58 – 4 lần , 4 ngày
83 – 4 lần , 3 ngày
Ra liên tiếp
14 – 2 lần , 2 ngày
36 – 2 lần , 2 ngày
Lâu không ra
17 – 12 ngày
18 – 12 ngày
22 – 14 ngày
25 – 12 ngày
28 – 10 ngày
40 – 18 ngày
92 – 10 ngày