Bạch Thủ Lô Víp Miền Bắc icon vip

 Cầu Chuẩn Miền Bắc icon vip

 Soi Cầu Miền Bắc icon vip

Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 10/9/2017

Trong 3 ngày
74 – 4 lần 3 ngày
41 – 4 lần 3 ngày
63 – 3 lần 2 ngày
16 – 3 lần 1 ngày
05 – 3 lần 2 ngày
22 – 3 lần 2 ngày
99 – 2 lần 2 ngày
62 – 2 lần 2 ngày
06 – 2 lần 2 ngày
02 – 2 lần 2 ngày
09 – 2 lần 2 ngày
53 – 2 lần 1 ngày
43 – 2 lần 2 ngày
35 – 2 lần 2 ngày
15 – 2 lần 2 ngày
23 – 2 lần 2 ngày
19 – 2 lần 2 ngày
61 – 2 lần 2 ngày
Trong 7 ngày
22 – 6 lần , 4 ngày
99 – 6 lần , 5 ngày
05 – 5 lần , 3 ngày
60 – 5 lần , 3 ngày
74 – 5 lần , 4 ngày
63 – 4 lần , 3 ngày
01 – 4 lần , 3 ngày
16 – 4 lần , 2 ngày
28 – 4 lần , 4 ngày
25 – 4 lần , 4 ngày
41 – 4 lần , 3 ngày
62 – 4 lần , 4 ngày
98 – 4 lần , 3 ngày
11 – 4 lần , 4 ngày
Ra liên tiếp
06 – 2 lần , 2 ngày
15 – 2 lần , 2 ngày
19 – 2 lần , 2 ngày
41 – 4 lần , 3 ngày
62 – 2 lần , 2 ngày
74 – 4 lần , 3 ngày
Lâu không ra
04 – 12 ngày
17 – 20 ngày
18 – 20 ngày
21 – 10 ngày
42 – 15 ngày
51 – 17 ngày
56 – 10 ngày
86 – 10 ngày
92 – 18 ngày

Nguồn: http://soicaunhanh.com/