Bạch Thủ Lô Víp Miền Bắc icon vip

 Cầu Chuẩn Miền Bắc icon vip

 Soi Cầu Miền Bắc icon vip

Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 11/9/2017

Trong 3 ngày
53 – 4 lần 2 ngày
22 – 4 lần 2 ngày
67 – 3 lần 2 ngày
41 – 3 lần 2 ngày
15 – 3 lần 3 ngày
62 – 2 lần 2 ngày
02 – 2 lần 2 ngày
69 – 2 lần 2 ngày
93 – 2 lần 2 ngày
06 – 2 lần 2 ngày
99 – 2 lần 2 ngày
19 – 2 lần 2 ngày
87 – 2 lần 2 ngày
63 – 2 lần 1 ngày
20 – 2 lần 2 ngày
74 – 2 lần 2 ngày
03 – 2 lần 1 ngày
24 – 2 lần 2 ngày
23 – 2 lần 2 ngày
43 – 2 lần 2 ngày
35 – 2 lần 2 ngày
Trong 7 ngày
22 – 6 lần , 4 ngày
99 – 5 lần , 5 ngày
74 – 5 lần , 4 ngày
53 – 5 lần , 3 ngày
05 – 5 lần , 3 ngày
60 – 5 lần , 3 ngày
62 – 4 lần , 4 ngày
63 – 4 lần , 3 ngày
69 – 4 lần , 3 ngày
01 – 4 lần , 3 ngày
67 – 4 lần , 3 ngày
23 – 4 lần , 4 ngày
41 – 4 lần , 3 ngày
Ra liên tiếp
15 – 3 lần , 3 ngày
22 – 5 lần , 2 ngày
24 – 2 lần , 2 ngày
43 – 2 lần , 2 ngày
53 – 5 lần , 2 ngày
67 – 3 lần , 2 ngày
87 – 2 lần , 2 ngày
Lâu không ra
04 – 13 ngày
17 – 21 ngày
18 – 21 ngày
21 – 11 ngày
42 – 16 ngày
51 – 18 ngày
88 – 10 ngày
90 – 10 ngày
92 – 19 ngày