Bạch Thủ Lô Víp Miền Bắc icon vip

 Cầu Chuẩn Miền Bắc icon vip

 Soi Cầu Miền Bắc icon vip

Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 12/9/2017

Trong 3 ngày
53 – 4 lần 2 ngày
22 – 4 lần 2 ngày
67 – 3 lần 2 ngày
15 – 3 lần 3 ngày
83 – 2 lần 2 ngày
81 – 2 lần 1 ngày
72 – 2 lần 2 ngày
87 – 2 lần 2 ngày
08 – 2 lần 2 ngày
97 – 2 lần 2 ngày
43 – 2 lần 2 ngày
24 – 2 lần 2 ngày
41 – 2 lần 2 ngày
19 – 2 lần 2 ngày
18 – 2 lần 1 ngày
07 – 2 lần 1 ngày
31 – 2 lần 2 ngày
63 – 2 lần 1 ngày
14 – 2 lần 2 ngày
03 – 2 lần 1 ngày
Trong 7 ngày
22 – 5 lần , 3 ngày
41 – 5 lần , 4 ngày
53 – 5 lần , 3 ngày
01 – 4 lần , 3 ngày
74 – 4 lần , 3 ngày
62 – 4 lần , 4 ngày
23 – 4 lần , 4 ngày
99 – 4 lần , 4 ngày
28 – 4 lần , 4 ngày
15 – 4 lần , 4 ngày
69 – 4 lần , 3 ngày
16 – 4 lần , 2 ngày
67 – 4 lần , 3 ngày
Ra liên tiếp
08 – 2 lần , 2 ngày
14 – 2 lần , 2 ngày
15 – 4 lần , 4 ngày
Lâu không ra
17 – 22 ngày
21 – 12 ngày
42 – 17 ngày
92 – 20 ngày