Bạch Thủ Lô Víp Miền Bắc icon vip

 Cầu Chuẩn Miền Bắc icon vip

 Soi Cầu Miền Bắc icon vip

Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 13/9/2017

Trong 3 ngày
90 – 4 lần 2 ngày
48 – 3 lần 2 ngày
16 – 3 lần 2 ngày
22 – 3 lần 2 ngày
96 – 3 lần 2 ngày
07 – 2 lần 1 ngày
95 – 2 lần 2 ngày
98 – 2 lần 2 ngày
97 – 2 lần 2 ngày
08 – 2 lần 2 ngày
15 – 2 lần 2 ngày
67 – 2 lần 1 ngày
53 – 2 lần 1 ngày
03 – 2 lần 1 ngày
81 – 2 lần 1 ngày
14 – 2 lần 2 ngày
18 – 2 lần 1 ngày
23 – 2 lần 2 ngày
87 – 2 lần 2 ngày
Trong 7 ngày
16 – 6 lần , 3 ngày
22 – 6 lần , 4 ngày
41 – 5 lần , 4 ngày
53 – 5 lần , 3 ngày
69 – 4 lần , 3 ngày
90 – 4 lần , 2 ngày
23 – 4 lần , 4 ngày
87 – 4 lần , 4 ngày
74 – 4 lần , 3 ngày
15 – 4 lần , 4 ngày
Ra liên tiếp
16 – 3 lần , 2 ngày
90 – 4 lần , 2 ngày
95 – 2 lần , 2 ngày
97 – 2 lần , 2 ngày
98 – 2 lần , 2 ngày
Lâu không ra
12 – 10 ngày
17 – 23 ngày
21 – 13 ngày
42 – 18 ngày
78 – 10 ngày
92 – 21 ngày