Bạch Thủ Lô Víp Miền Bắc icon vip

 Cầu Chuẩn Miền Bắc icon vip

 Soi Cầu Miền Bắc icon vip

Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 13/10/2017

Trong 3 ngày
71 – 5 lần 2 ngày
30 – 4 lần 3 ngày
77 – 3 lần 2 ngày
09 – 3 lần 3 ngày
59 – 3 lần 3 ngày
72 – 2 lần 1 ngày
56 – 2 lần 2 ngày
24 – 2 lần 2 ngày
11 – 2 lần 2 ngày
83 – 2 lần 1 ngày
95 – 2 lần 2 ngày
66 – 2 lần 2 ngày
23 – 2 lần 2 ngày
18 – 2 lần 2 ngày
57 – 2 lần 2 ngày
65 – 2 lần 1 ngày
36 – 2 lần 1 ngày
68 – 2 lần 2 ngày
Trong 7 ngày
66 – 5 lần , 5 ngày
24 – 5 lần , 5 ngày
83 – 5 lần , 4 ngày
09 – 5 lần , 5 ngày
71 – 5 lần , 2 ngày
75 – 4 lần , 3 ngày
30 – 4 lần , 3 ngày
04 – 4 lần , 3 ngày
72 – 4 lần , 3 ngày
Ra liên tiếp
09 – 3 lần , 3 ngày
18 – 2 lần , 2 ngày
30 – 5 lần , 3 ngày
59 – 3 lần , 3 ngày
95 – 2 lần , 2 ngày
Lâu không ra
14 – 16 ngày
17 – 12 ngày
32 – 12 ngày
39 – 12 ngày
44 – 11 ngày
85 – 10 ngày
89 – 12 ngày
99 – 13 ngày