Bạch Thủ Lô Víp Miền Bắc icon vip

Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 14/9/2017

Trong 3 ngày
95 – 4 lần 3 ngày
90 – 4 lần 2 ngày
24 – 3 lần 1 ngày
60 – 3 lần 2 ngày
18 – 3 lần 2 ngày
16 – 3 lần 2 ngày
99 – 2 lần 1 ngày
96 – 2 lần 1 ngày
07 – 2 lần 1 ngày
97 – 2 lần 2 ngày
98 – 2 lần 2 ngày
82 – 2 lần 2 ngày
48 – 2 lần 1 ngày
04 – 2 lần 2 ngày
88 – 2 lần 2 ngày
40 – 2 lần 2 ngày
57 – 2 lần 1 ngày
81 – 2 lần 1 ngày
73 – 2 lần 2 ngày
69 – 2 lần 1 ngày
Trong 7 ngày
22 – 6 lần , 4 ngày
16 – 6 lần , 3 ngày
24 – 5 lần , 3 ngày
99 – 5 lần , 4 ngày
41 – 5 lần , 4 ngày
95 – 4 lần , 3 ngày
90 – 4 lần , 2 ngày
74 – 4 lần , 3 ngày
53 – 4 lần , 2 ngày
69 – 4 lần , 3 ngày
23 – 4 lần , 4 ngày
15 – 4 lần , 4 ngày
60 – 4 lần , 3 ngày
Ra liên tiếp
40 – 2 lần , 2 ngày
60 – 3 lần , 2 ngày
73 – 2 lần , 2 ngày
82 – 2 lần , 2 ngày
95 – 5 lần , 3 ngày
Lâu không ra
17 – 24 ngày
21 – 14 ngày
42 – 19 ngày
78 – 11 ngày
92 – 22 ngày