Bạch Thủ Lô Víp Miền Bắc icon vip

 Cầu Chuẩn Miền Bắc icon vip

 Soi Cầu Miền Bắc icon vip

Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 16/10/2017

Trong 3 ngày
67 – 4 lần 3 ngày
35 – 3 lần 2 ngày
16 – 3 lần 2 ngày
51 – 3 lần 2 ngày
82 – 2 lần 2 ngày
68 – 2 lần 1 ngày
84 – 2 lần 2 ngày
77 – 2 lần 1 ngày
11 – 2 lần 1 ngày
72 – 2 lần 1 ngày
54 – 2 lần 2 ngày
00 – 2 lần 1 ngày
85 – 2 lần 2 ngày
73 – 2 lần 2 ngày
70 – 2 lần 1 ngày
03 – 2 lần 2 ngày
28 – 2 lần 1 ngày
Trong 7 ngày
71 – 6 lần , 3 ngày
77 – 5 lần , 3 ngày
30 – 5 lần , 4 ngày
09 – 4 lần , 4 ngày
68 – 4 lần , 3 ngày
67 – 4 lần , 3 ngày
72 – 4 lần , 2 ngày
83 – 4 lần , 3 ngày
24 – 4 lần , 4 ngày
51 – 4 lần , 3 ngày
11 – 4 lần , 3 ngày
16 – 4 lần , 3 ngày
Ra liên tiếp
16 – 3 lần , 2 ngày
51 – 3 lần , 2 ngày
67 – 5 lần , 3 ngày
73 – 2 lần , 2 ngày
84 – 2 lần , 2 ngày
Lâu không ra
05 – 11 ngày
14 – 19 ngày
27 – 10 ngày
32 – 15 ngày
39 – 15 ngày
44 – 14 ngày
53 – 12 ngày
63 – 10 ngày
89 – 15 ngày