Bạch Thủ Lô Víp Miền Bắc icon vip

 Cầu Chuẩn Miền Bắc icon vip

 Soi Cầu Miền Bắc icon vip

Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 17/9/2017

Trong 3 ngày
92 – 4 lần 2 ngày
01 – 4 lần 2 ngày
30 – 3 lần 2 ngày
55 – 3 lần 1 ngày
90 – 2 lần 2 ngày
51 – 2 lần 2 ngày
91 – 2 lần 1 ngày
54 – 2 lần 1 ngày
98 – 2 lần 1 ngày
77 – 2 lần 1 ngày
76 – 2 lần 2 ngày
44 – 2 lần 1 ngày
15 – 2 lần 2 ngày
14 – 2 lần 2 ngày
36 – 2 lần 2 ngày
39 – 2 lần 2 ngày
07 – 2 lần 2 ngày
Trong 7 ngày
90 – 6 lần , 4 ngày
95 – 5 lần , 4 ngày
48 – 4 lần , 3 ngày
98 – 4 lần , 3 ngày
92 – 4 lần , 2 ngày
01 – 4 lần , 2 ngày
15 – 4 lần , 4 ngày
24 – 4 lần , 2 ngày
60 – 4 lần , 3 ngày
14 – 4 lần , 4 ngày
07 – 4 lần , 3 ngày
Ra liên tiếp
07 – 2 lần , 2 ngày
14 – 2 lần , 2 ngày
39 – 2 lần , 2 ngày
90 – 2 lần , 2 ngày
92 – 5 lần , 2 ngày
Lâu không ra
17 – 27 ngày
21 – 17 ngày
29 – 11 ngày
42 – 22 ngày
47 – 12 ngày
49 – 12 ngày
50 – 11 ngày
52 – 11 ngày
65 – 12 ngày
71 – 12 ngày
78 – 14 ngày