Bạch Thủ Lô Víp Miền Bắc icon vip

 Cầu Chuẩn Miền Bắc icon vip

 Soi Cầu Miền Bắc icon vip

Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 18/9/2017

Trong 3 ngày
92 – 5 lần 3 ngày
30 – 4 lần 2 ngày
44 – 3 lần 2 ngày
90 – 3 lần 3 ngày
43 – 3 lần 2 ngày
01 – 3 lần 2 ngày
74 – 2 lần 2 ngày
63 – 2 lần 2 ngày
76 – 2 lần 2 ngày
14 – 2 lần 2 ngày
81 – 2 lần 2 ngày
07 – 2 lần 2 ngày
11 – 2 lần 2 ngày
54 – 2 lần 1 ngày
45 – 2 lần 2 ngày
15 – 2 lần 2 ngày
77 – 2 lần 1 ngày
32 – 2 lần 2 ngày
91 – 2 lần 1 ngày
00 – 2 lần 2 ngày
39 – 2 lần 2 ngày
Trong 7 ngày
90 – 7 lần , 5 ngày
95 – 6 lần , 5 ngày
30 – 5 lần , 3 ngày
01 – 5 lần , 3 ngày
92 – 5 lần , 3 ngày
55 – 4 lần , 2 ngày
07 – 4 lần , 3 ngày
98 – 4 lần , 3 ngày
40 – 4 lần , 4 ngày
60 – 4 lần , 3 ngày
81 – 4 lần , 3 ngày
24 – 4 lần , 2 ngày
15 – 4 lần , 4 ngày
Ra liên tiếp
11 – 2 lần , 2 ngày
30 – 5 lần , 2 ngày
32 – 2 lần , 2 ngày
43 – 3 lần , 2 ngày
44 – 3 lần , 2 ngày
45 – 2 lần , 2 ngày
81 – 2 lần , 2 ngày
90 – 3 lần , 3 ngày
92 – 5 lần , 3 ngày
Lâu không ra
17 – 28 ngày
21 – 18 ngày
42 – 23 ngày
49 – 13 ngày
50 – 12 ngày
52 – 12 ngày
65 – 13 ngày
71 – 13 ngày
78 – 15 ngày