Bạch Thủ Lô Víp Miền Bắc icon vip

 Cầu Chuẩn Miền Bắc icon vip

 Soi Cầu Miền Bắc icon vip

Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 20/9/2017

Trong 3 ngày
30 – 3 lần 2 ngày
15 – 3 lần 2 ngày
69 – 3 lần 2 ngày
06 – 3 lần 2 ngày
12 – 3 lần 3 ngày
74 – 2 lần 2 ngày
00 – 2 lần 2 ngày
43 – 2 lần 1 ngày
54 – 2 lần 1 ngày
81 – 2 lần 2 ngày
11 – 2 lần 2 ngày
90 – 2 lần 2 ngày
01 – 2 lần 2 ngày
72 – 2 lần 1 ngày
37 – 2 lần 2 ngày
08 – 2 lần 2 ngày
Trong 7 ngày
01 – 6 lần , 4 ngày
30 – 6 lần , 4 ngày
92 – 5 lần , 3 ngày
15 – 5 lần , 4 ngày
69 – 5 lần , 3 ngày
24 – 4 lần , 2 ngày
95 – 4 lần , 3 ngày
54 – 4 lần , 2 ngày
12 – 4 lần , 4 ngày
06 – 4 lần , 3 ngày
55 – 4 lần , 2 ngày
90 – 4 lần , 4 ngày
39 – 4 lần , 4 ngày
Ra liên tiếp
06 – 3 lần , 2 ngày
08 – 2 lần , 2 ngày
12 – 3 lần , 3 ngày
69 – 3 lần , 2 ngày
Lâu không ra
42 – 25 ngày
50 – 14 ngày
52 – 14 ngày
64 – 11 ngày
78 – 17 ngày
80 – 11 ngày