Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 27/9/2017

Trong 3 ngày
14 – 4 lần 2 ngày
58 – 3 lần 2 ngày
30 – 3 lần 2 ngày
99 – 3 lần 3 ngày
95 – 3 lần 2 ngày
96 – 3 lần 3 ngày
74 – 2 lần 2 ngày
35 – 2 lần 2 ngày
93 – 2 lần 1 ngày
97 – 2 lần 2 ngày
09 – 2 lần 1 ngày
85 – 2 lần 2 ngày
55 – 2 lần 1 ngày
67 – 2 lần 1 ngày
13 – 2 lần 2 ngày
12 – 2 lần 2 ngày
64 – 2 lần 2 ngày
27 – 2 lần 2 ngày
29 – 2 lần 2 ngày
34 – 2 lần 2 ngày
57 – 2 lần 2 ngày
Trong 7 ngày
99 – 6 lần , 6 ngày
72 – 5 lần , 4 ngày
14 – 5 lần , 3 ngày
96 – 5 lần , 5 ngày
95 – 5 lần , 3 ngày
73 – 4 lần , 3 ngày
09 – 4 lần , 3 ngày
35 – 4 lần , 4 ngày
55 – 4 lần , 2 ngày
87 – 4 lần , 4 ngày
13 – 4 lần , 4 ngày
97 – 4 lần , 4 ngày
12 – 4 lần , 4 ngày
30 – 4 lần , 3 ngày
67 – 4 lần , 3 ngày
Ra liên tiếp
27 – 2 lần , 2 ngày
30 – 3 lần , 2 ngày
74 – 2 lần , 2 ngày
85 – 2 lần , 2 ngày
96 – 3 lần , 3 ngày
99 – 5 lần , 5 ngày
Lâu không ra
02 – 11 ngày
19 – 12 ngày
48 – 12 ngày
53 – 11 ngày
59 – 12 ngày
78 – 24 ngày
82 – 13 ngày
84 – 11 ngày