Bạch Thủ Lô Víp Miền Bắc icon vip

 Cầu Chuẩn Miền Bắc icon vip

 Soi Cầu Miền Bắc icon vip

Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 3/10/2017

Trong 3 ngày
19 – 4 lần 2 ngày
90 – 4 lần 2 ngày
28 – 4 lần 2 ngày
17 – 3 lần 1 ngày
40 – 3 lần 2 ngày
07 – 2 lần 2 ngày
82 – 2 lần 1 ngày
43 – 2 lần 1 ngày
38 – 2 lần 2 ngày
94 – 2 lần 1 ngày
01 – 2 lần 2 ngày
83 – 2 lần 2 ngày
52 – 2 lần 1 ngày
36 – 2 lần 1 ngày
65 – 2 lần 1 ngày
13 – 2 lần 1 ngày
26 – 2 lần 2 ngày
48 – 2 lần 2 ngày
74 – 2 lần 2 ngày
Trong 7 ngày
90 – 6 lần , 4 ngày
19 – 5 lần , 3 ngày
28 – 5 lần , 3 ngày
31 – 5 lần , 4 ngày
17 – 5 lần , 3 ngày
74 – 5 lần , 5 ngày
07 – 5 lần , 4 ngày
40 – 4 lần , 3 ngày
52 – 4 lần , 3 ngày
29 – 4 lần , 4 ngày
77 – 4 lần , 3 ngày
01 – 4 lần , 4 ngày
16 – 4 lần , 4 ngày
Ra liên tiếp
90 – 5 lần , 2 ngày
Lâu không ra
08 – 10 ngày
15 – 11 ngày
49 – 10 ngày
53 – 17 ngày
69 – 13 ngày
78 – 30 ngày
81 – 14 ngày