Bạch Thủ Lô Víp Miền Bắc icon vip

 Cầu Chuẩn Miền Bắc icon vip

 Soi Cầu Miền Bắc icon vip

Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 4/10/2017

Trong 3 ngày
90 – 4 lần 2 ngày
43 – 3 lần 2 ngày
52 – 3 lần 2 ngày
19 – 3 lần 2 ngày
61 – 3 lần 2 ngày
13 – 3 lần 2 ngày
28 – 2 lần 1 ngày
48 – 2 lần 2 ngày
36 – 2 lần 1 ngày
02 – 2 lần 1 ngày
82 – 2 lần 1 ngày
37 – 2 lần 2 ngày
26 – 2 lần 2 ngày
94 – 2 lần 1 ngày
16 – 2 lần 2 ngày
31 – 2 lần 2 ngày
40 – 2 lần 1 ngày
25 – 2 lần 2 ngày
Trong 7 ngày
19 – 6 lần , 4 ngày
31 – 6 lần , 5 ngày
90 – 6 lần , 4 ngày
52 – 5 lần , 4 ngày
28 – 5 lần , 3 ngày
17 – 5 lần , 3 ngày
48 – 4 lần , 4 ngày
01 – 4 lần , 4 ngày
07 – 4 lần , 3 ngày
74 – 4 lần , 4 ngày
16 – 4 lần , 4 ngày
77 – 4 lần , 3 ngày
Ra liên tiếp
13 – 3 lần , 2 ngày
37 – 2 lần , 2 ngày
52 – 3 lần , 2 ngày
61 – 3 lần , 2 ngày
Lâu không ra
08 – 11 ngày
15 – 12 ngày
49 – 11 ngày
60 – 10 ngày
69 – 14 ngày
73 – 10 ngày
78 – 31 ngày
81 – 15 ngày