Bạch Thủ Lô Víp Miền Bắc icon vip

 Cầu Chuẩn Miền Bắc icon vip

 Soi Cầu Miền Bắc icon vip

Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 7/10/2017

Trong 3 ngày
46 – 4 lần 3 ngày
20 – 4 lần 3 ngày
95 – 4 lần 2 ngày
93 – 3 lần 3 ngày
79 – 2 lần 2 ngày
91 – 2 lần 2 ngày
98 – 2 lần 2 ngày
00 – 2 lần 1 ngày
77 – 2 lần 2 ngày
84 – 2 lần 2 ngày
96 – 2 lần 1 ngày
72 – 2 lần 2 ngày
01 – 2 lần 1 ngày
73 – 2 lần 2 ngày
26 – 2 lần 2 ngày
15 – 2 lần 2 ngày
50 – 2 lần 2 ngày
71 – 2 lần 1 ngày
66 – 2 lần 2 ngày
31 – 2 lần 2 ngày
Trong 7 ngày
19 – 6 lần , 4 ngày
26 – 5 lần , 5 ngày
46 – 5 lần , 4 ngày
28 – 5 lần , 3 ngày
90 – 5 lần , 3 ngày
20 – 5 lần , 4 ngày
95 – 4 lần , 2 ngày
93 – 4 lần , 4 ngày
13 – 4 lần , 3 ngày
01 – 4 lần , 3 ngày
31 – 4 lần , 4 ngày
Ra liên tiếp
15 – 2 lần , 2 ngày
20 – 5 lần , 3 ngày
26 – 2 lần , 2 ngày
46 – 5 lần , 4 ngày
91 – 2 lần , 2 ngày
93 – 4 lần , 4 ngày
98 – 2 lần , 2 ngày
Lâu không ra
08 – 14 ngày
14 – 10 ngày
58 – 10 ngày
69 – 17 ngày
75 – 10 ngày
88 – 10 ngày