Bạch Thủ Lô Víp Miền Bắc icon vip

Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 7/9/2017

Trong 3 ngày
60 – 4 lần 2 ngày
77 – 3 lần 2 ngày
01 – 3 lần 2 ngày
99 – 2 lần 2 ngày
47 – 2 lần 1 ngày
69 – 2 lần 1 ngày
49 – 2 lần 1 ngày
82 – 2 lần 2 ngày
85 – 2 lần 2 ngày
91 – 2 lần 2 ngày
05 – 2 lần 1 ngày
11 – 2 lần 2 ngày
62 – 2 lần 2 ngày
25 – 2 lần 2 ngày
28 – 2 lần 2 ngày
26 – 2 lần 2 ngày
52 – 2 lần 1 ngày
83 – 2 lần 2 ngày
33 – 2 lần 2 ngày
58 – 2 lần 1 ngày
95 – 2 lần 2 ngày
Trong 7 ngày
60 – 5 lần , 3 ngày
22 – 5 lần , 3 ngày
31 – 5 lần , 3 ngày
99 – 5 lần , 4 ngày
69 – 4 lần , 2 ngày
83 – 4 lần , 3 ngày
58 – 4 lần , 3 ngày
91 – 4 lần , 4 ngày
11 – 4 lần , 4 ngày
76 – 4 lần , 4 ngày
01 – 4 lần , 3 ngày
14 – 4 lần , 4 ngày
Ra liên tiếp
01 – 3 lần , 2 ngày
26 – 2 lần , 2 ngày
28 – 2 lần , 2 ngày
33 – 2 lần , 2 ngày
62 – 2 lần , 2 ngày
77 – 3 lần , 2 ngày
Lâu không ra
06 – 10 ngày
17 – 17 ngày
18 – 17 ngày
42 – 12 ngày
45 – 11 ngày
51 – 14 ngày
92 – 15 ngày