Bạch Thủ Lô Víp Miền Bắc icon vip

 Cầu Chuẩn Miền Bắc icon vip

 Soi Cầu Miền Bắc icon vip

Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 8/9/2017

Trong 3 ngày
16 – 3 lần 1 ngày
77 – 3 lần 2 ngày
01 – 3 lần 2 ngày
52 – 2 lần 1 ngày
59 – 2 lần 2 ngày
28 – 2 lần 2 ngày
26 – 2 lần 2 ngày
99 – 2 lần 2 ngày
74 – 2 lần 1 ngày
62 – 2 lần 2 ngày
58 – 2 lần 1 ngày
05 – 2 lần 1 ngày
69 – 2 lần 1 ngày
23 – 2 lần 2 ngày
33 – 2 lần 2 ngày
60 – 2 lần 1 ngày
Trong 7 ngày
99 – 6 lần , 5 ngày
22 – 6 lần , 4 ngày
60 – 5 lần , 3 ngày
05 – 5 lần , 3 ngày
58 – 4 lần , 3 ngày
69 – 4 lần , 2 ngày
34 – 4 lần , 2 ngày
16 – 4 lần , 2 ngày
11 – 4 lần , 4 ngày
91 – 4 lần , 4 ngày
31 – 4 lần , 2 ngày
Ra liên tiếp
Lâu không ra
04 – 10 ngày
06 – 11 ngày
17 – 18 ngày
18 – 18 ngày
42 – 13 ngày
45 – 12 ngày
51 – 15 ngày
92 – 16 ngày
97 – 10 ngày