Bạch Thủ Lô Víp Miền Bắc icon vip

 Cầu Chuẩn Miền Bắc icon vip

 Soi Cầu Miền Bắc icon vip

Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 9/9/2017

Trong 3 ngày
69 – 3 lần 2 ngày
74 – 3 lần 2 ngày
01 – 3 lần 2 ngày
41 – 3 lần 2 ngày
16 – 3 lần 1 ngày
05 – 3 lần 2 ngày
02 – 2 lần 2 ngày
77 – 2 lần 1 ngày
61 – 2 lần 2 ngày
62 – 2 lần 2 ngày
35 – 2 lần 2 ngày
30 – 2 lần 2 ngày
20 – 2 lần 2 ngày
28 – 2 lần 2 ngày
99 – 2 lần 2 ngày
23 – 2 lần 2 ngày
Trong 7 ngày
99 – 7 lần , 6 ngày
22 – 6 lần , 4 ngày
05 – 6 lần , 4 ngày
60 – 5 lần , 3 ngày
28 – 4 lần , 4 ngày
98 – 4 lần , 3 ngày
16 – 4 lần , 2 ngày
01 – 4 lần , 3 ngày
25 – 4 lần , 4 ngày
74 – 4 lần , 3 ngày
31 – 4 lần , 2 ngày
11 – 4 lần , 4 ngày
Ra liên tiếp
02 – 2 lần , 2 ngày
05 – 3 lần , 2 ngày
23 – 2 lần , 2 ngày
35 – 2 lần , 2 ngày
41 – 3 lần , 2 ngày
61 – 2 lần , 2 ngày
74 – 3 lần , 2 ngày
99 – 2 lần , 2 ngày
Lâu không ra
04 – 11 ngày
17 – 19 ngày
18 – 19 ngày
42 – 14 ngày
51 – 16 ngày
92 – 17 ngày
97 – 11 ngày