Thống kê cầu xổ số miền Bắc ngày 15/11/2017

Đầu 2 Đuôi 1 Tổng 3

Giải ĐB: 21 – 12 – 67 – 76 – 85 – 58

Các giải khác: 22 – 87 – 78 – 74 – 47 – 26

Biên độ TK cầu 6 ngày:

53


Biên độ TK cầu 5 ngày:

15 60


Biên độ TK cầu 4 ngày:

05 06 16 18 21 41 55 57 62 64 86 87 97 99


Biên độ TK cầu 3 ngày:

01 02 03 04 07 10 11 12 13 23 25 26 30 33

34 35 36 40 45 47 49 54 56 58 59 61 63 65

66 67 69 75 76 83 88 91 94 95