Thống kê cầu xổ số miền Bắc ngày 17/11/2017

Đầu 8 Đuôi 7 Tổng 5

Giải ĐB: 87 – 78 – 41 – 14 – 05 – 50

Các giải khác: 79 – 97 – 48 – 84 – 94 – 49

Biên độ TK cầu 5 ngày:

01 13 64 76 79


Biên độ TK cầu 4 ngày:

17 21 28 39 41 48 51 57 62 63 66

69 71 7275 81 82 89 92 93 95


Biên độ TK cầu 3 ngày:

04 05 06 07 08 09 11 12 16 19 32 36 42 43

45 46 53 54 55 56 60 61 65 74 78 83 88 90 91