Thống kê cầu xổ số miền Bắc ngày 18/11/2017

Đầu 1 Đuôi 0 Tổng 1

Giải ĐB: 10 – 01 – 74 – 47 – 38 – 83

Các giải khác: 96 – 69 – 87 – 78 – 90 – 09

Biên độ TK cầu 6 ngày:

67


Biên độ TK cầu 5 ngày:

30 89


Biên độ TK cầu 4 ngày:

00 08 16 59 78 82 83 85 86 87 88


Biên độ TK cầu 3 ngày:

03 06 10 12 13 14 15 17 19 23 34 36 38 39

43 46 48 49 50 52 53 55 56 57 60 63 66 68

70 72 73 77 80 84 94