Thống kê cầu xổ số miền Bắc ngày 19/10/2017

Đầu 4 Đuôi 7 Tổng 1

Giải ĐB: 47 – 74 – 83 – 38 – 29 – 92

Các giải khác: 66 – 94 – 49 – 83 – 38 – 87

Biên độ TK cầu 5 ngày:

06 61


Biên độ TK cầu 4 ngày:

01 14 21 29 39 49 56 59 72 85 95


Biên độ TK cầu 3 ngày:

03 04 05 09 16 24 30 31 33 36 37 41 42 43

44 46 54 55 65 66 71 73 76 81 88 94