Thống kê cầu xổ số miền Bắc ngày 19/11/2017

Đầu 8 Đuôi 2 Tổng 10

Giải ĐB: 82 – 28 – 46 – 64 – 00 – 19

Các giải khác: 59 – 95 – 26 – 62 – 20 – 02

Biên độ TK cầu 6 ngày:

02 04 64


Biên độ TK cầu 5 ngày:

08 22 24


Biên độ TK cầu 4 ngày:

00 12 46 47 50 54 56 65 90 99


Biên độ TK cầu 3 ngày:

01 06 09 13 14 20 21 25 27 30 31 34 39 44

53 69 72 73 78 98