Thống kê cầu xổ số miền Bắc ngày 20/11/2017

Đầu 7 Đuôi 6 Tổng 3

Giải ĐB: 76 – 67 – 58 – 85 – 30 – 03

Các giải khác: 90 – 09 – 02 – 20 – 78 – 87

Biên độ TK cầu 6 ngày:

57 76


Biên độ TK cầu 5 ngày:

39 82


Biên độ TK cầu 4 ngày:

13 30 42 56 61 63 83 92 93 97


Biên độ TK cầu 3 ngày:

00 04 05 06 08 12 18 19 23 28 32 33 38 40

43 46 51 60 64 66 69 72 73 78 79 81 86 87

90 91 96 98 99