Thống kê cầu xổ số miền Bắc ngày 21/11/2017

Đầu 3 Đuôi 5 Tổng 8

Giải ĐB: 35 – 53 – 17 – 71 – 99 – 08

Các giải khác: 53 – 35 – 58 – 85 – 93 – 39

Biên độ TK cầu 6 ngày:

96


Biên độ TK cầu 5 ngày:

11 26 38 62 66


Biên độ TK cầu 4 ngày:

12 17 18 32 35 46 47 50 53 59 76 81


Biên độ TK cầu 3 ngày:

02 03 04 05 07 10 13 15 16 21 22 23 24 25

27 28 29 30 31 33 36 37 39 41 42 45 48 52

58 60 61 63 65 67 69 71 74 78 80 82 84 92

99