Thống kê cầu xổ số miền Bắc ngày 22/11/2017

Đầu 4 Đuôi 6 Tổng 10

Giải ĐB: 46 – 64 – 00 – 28 – 82 – 55

Các giải khác: 09 – 90 – 88 – 03 – 30 – 61

Biên độ TK cầu 6 ngày:

68 73


Biên độ TK cầu 5 ngày:

10 23


Biên độ TK cầu 4 ngày:

11 26 39 40 41 44 45 46 48 49 51 55 64 6678 81 98


Biên độ TK cầu 3 ngày:

02 14 15 16 18 20 21 24 27 28 30 32 34 36

38 43 47 50 58 60 62 63 67 69 70 80 82 86

87 88 90 92