Thống kê cầu xổ số miền Bắc ngày 23/11/2017

Đầu 3 Đuôi 9 Tổng 2

Giải ĐB: 39 – 93 – 75 – 57 – 11 – 48

Các giải khác: 18 – 81 – 79 – 97 – 11 – 59

Biên độ TK cầu 5 ngày:

13 93


Biên độ TK cầu 4 ngày:

20 23 28 30 32 36 40 43 45 49 70 71 87 8892


Biên độ TK cầu 3 ngày:

08 09 12 17 21 22 25 27 29 38 41 42 44 47

51 55 64 68 69 72 77 78 80 81 83 85 86 91

97 98 99