Thống kê cầu xổ số miền Bắc ngày 24/11/2017

Đầu 9 Đuôi 3 Tổng 2

Giải ĐB: 93 – 39 – 11 – 57 – 75 – 02

Các giải khác: 75 – 57 – 61 – 16 – 97 – 79

Biên độ TK cầu 6 ngày:

63


Biên độ TK cầu 5 ngày:

27 36 57 82 89


Biên độ TK cầu 4 ngày:

15 24 31 32 48 65 67 75 84 96 99


Biên độ TK cầu 3 ngày:

11 12 14 16 18 21 22 23 25 26 29 35 38 41

42 43 45 49 51 52 56 59 60 68 69 76 78 79

83 85 87 88 91 92 95