Hoạt động

 • asoi đã đăng cập nhật 2 tháng. 1 tuần trước đây

  => Vợ Thầy Hai Chia Quẻ.
  Xoso – MB – 12-11
  Đặc Biệt Chạm 1.
  Kết nhất 14-41
  Lô Thứ Hai :
  Nhất Kim Thủ : 86
  Nhị Kim Thủ: 35-53
  Tam Kim Thủ: 25-26-27
  Tứ Kim thủ : 02-20-05-50
  Cung Trần Thủ Thất Minh Tài (79-97)
  Cặp số liên hoa thủ => 090-080 khung 3 ngày.