Hoạt động

 • asoi đã đăng cập nhật 1 tuần. 3 ngày trước đây

  Lô đầu 5
  Đề đầu 0,5 lót 3,4 ,9
  Đuôi 3,7,5 lót 4
  Dàn 03 07 05 04 53 57 55 54 lót 33 +7 35 34 43 47 45 44 93 97 95 94
  Hôm nay hơi khó nhằn