Hoạt động

 • bachthulo đã đăng cập nhật 2 tháng. 1 tuần trước đây

  Thầy Hai Chia Quẻ.
  Ngày 14.11 Thầy chia cho : 070302
  Ngày 15 .11 Thầy chia cho: 64089
  Thầy lật Âm Dương mai có 6x lấy 3 càng ghép với 4
  Gieo qủe vàng : BTL 74
  Kép 88
  Sát thủ kép : 787
  HDXS còn chưa trả Thầy cặp số 181
  Cầu mong bề trên hoan hỷ tịnh độ ứng quẻ cho thầy adidaphat.