Hoạt động

  • bachthulo đã đăng cập nhật 3 tháng. 2 tuần trước đây

    Miền Bắc

    Bạch thủ: 42

    Bộ kép: 33

    ĐB Đầu: 7 Đuôi: 6