Hoạt động

 • bachthulo đã đăng cập nhật 1 tháng trước đây

  Soi Cầu 247 – XS MB
  21/12/2017 DB Chạm Đuôi 01345628= Xuất hiện = Đề 28 có đuôi 8
  Sơ Lược Tổng Đề Ngày 20/12/2018
  Có 01234567 =Về Tổng (2)
  Kết Quả Cho Ngày 21/12
  Có : 01234567 = Tổng (?)
  Chạm 3-4 khung 4 ngày.
  Lô 878-171-585 BTL 20