Hoạt động

 • caothusoicau đã đăng cập nhật 2 tháng trước đây

  MB 21-11
  C 3.4.5.6.(8.9)
  LÔ 50-808
  Đầu 9.6.5.4
  Đuôi 2.3.5.4
  Tổng .3.1.0.5.6.7.9 ..Dang dò….?
  Chỉ là dự đoán..hê hê