Hoạt động

 • caothusoicau đã đăng cập nhật 1 tháng. 3 tuần trước đây

  DÀN ĐỀ 50 SỐ BẤT BẠI NGÀY 27 ,11
  01,04,05,07,08,09,13,14,15,16
  17,25,26,28,31,34,39,40,43,44
  46,47,50,51,52,57,58,59,60,61
  62,63,65,67,69,70,71,72,76,78
  80,82,87,88,89,92,93,95,96,98
  Thua mấy ngày liền, có nên theo nữa không đây .
  Vốn càng ngày càng kiệt , mãi nó không nổ cho.