Hoạt động

 • caothusoicau đã đăng cập nhật 1 tháng. 3 tuần trước đây

  Lô đầu 8.
  Đề ,chạm Đầu cứng 8,7 lót 6,2,
  Đuôi cứng 8,4 lót 0.1
  Dàn cứng 88 84 78 74 vừa 81 80 71 70 68 64 28 24 nhẹ 60 61 20 21.
  Ai có tổng thì lọc cho gọn nhẹ.