Hoạt động

 • caothusoicau đã đăng cập nhật 1 tháng trước đây

  Soi cầu 888 MB / 16-01-2019
  Thống Kê XS / MB :
  Đặc Biệt .
  Hay Ra Tổng : 1234567
  Hay Ra Chạm : 3456789
  Vị Trí Ra Đầu 6 Là Đầu 0
  Cầu Báo Chạm 1-6 Khung 7 ngày
  Cầu Lô :
  Hay Về Thứ Ba
  939-797-545-595
  BTL 23 Lót 060