chuyengiasoicau

 • Cầu lô giải 7.2
  4(4) về 49
  3(0) về 53
  8(7) về 82-28
  0(6) nghỉ
  5(8) về 53
  6(0) về 56
  1(6) về 11
  8(2) về 78
  8(3) về 88
  6(4) về ???
  Dự stl 69-96

 • Xem ta đây.
  Đề chạm .0….4……9.
  01.02.03.04.05.06.08.09.
  40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. 100% Phải nổ

 • PHONG THỦY (Ngày Bính Ngọ)
  Thanh Long Hoàng Đạo (Mão – 5h đến 7h)
  Trực: Nguy (30-03)
  Nạp âm: Góc tiếp nghiêng đầu giờ chiều (S’A)
  Thiên Hà Thuỷ ➛ Xuất 60 50 05 16 52
  Thuỷ : (63)
  Tiết khí: Lập Đông
  Đông Giác : 87 79 97 78
  Khác 0 ➛ Tuổi Dậu Kỵ = 5 4 3
  Chúc các bạn may mắn.

 • L0T0 08/11
  BTL : →96←
  STL : 72→11
  Chúc toàn thể ace may mắn ….!

 • ĐỀ Ở ĐÂY CÁC BÁC ƠI
  5(4)448 GHÉP GIẢI 4C 3
  933(4) =44
  1(4)832
  6(2). =24
  1(5)844
  (5)7 =55
  0(1)524
  (45) = ??
  ( 41.) HAY ( 51 )
  HAY ĐÁNH CẢ BỘ HẢ CÁC BAC

 • Đề nè :))
  787,414,969,979,898,343,393,131,363,818,121,171,626,090,040,545,959,010,060,565,151,11,161,66,44,494,99,33,383,88
  Chúc ae mm!

 • Dàn đề căng như dây đàn đây các thánh.
  00.01.02.03.04.05.07.10.12.17
  20.21.25.27.34.35.36.37.38.40
  43.44.45.47.49.51.52.53.54.58
  60.63.65.67.70.71.72.74.76.77
  91.93.94.96

 • ╬╬811: Chuyên Lọc Đề . (KD: 04/11/2018)
  Lô: 96, 67, 76, 38, 83, 43, 93, 09, 60, 03
  đầu 8 đuôi 0 BTL 57
  ĐB: 05, 50, 15, 51, 25, 52, 35, 53, 45
  54, 56, 65, 57, 75, 58, 85, 59, 95, 55
  đầu 1, 2, 3, 5, 6, 8 đuôi 0 BTĐ 50
  Chúc các bạn may mắn.