chuyengiasoicau

 • chuyengiasoicau đã đăng cập nhật 2 tháng trước đây

  Hàng ngày cứ thấy các thánh phán chạm này chạm kia, mai mấy chạm, rồi thi nhau vẽ như thế này.?
  59(5)35 Về074 59
  54(4)48 về 258 41
  15(8)44 về 338 88
  70(4)55 về 532 48
  33(0)79 về 967 02
  04(2)84 về xxx 2x
  Chắc các thánh học cao hiểu rộng , xin chỉ giáo nhé các thánh .

 • Cầu lô giải 7.2
  4(4) về 49
  3(0) về 53
  8(7) về 82-28
  0(6) nghỉ
  5(8) về 53
  6(0) về 56
  1(6) về 11
  8(2) về 78
  8(3) về 88
  6(4) về ???
  Dự stl 69-96

 • Xem ta đây.
  Đề chạm .0….4……9.
  01.02.03.04.05.06.08.09.
  40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. 100% Phải nổ

 • PHONG THỦY (Ngày Bính Ngọ)
  Thanh Long Hoàng Đạo (Mão – 5h đến 7h)
  Trực: Nguy (30-03)
  Nạp âm: Góc tiếp nghiêng đầu giờ chiều (S’A)
  Thiên Hà Thuỷ ➛ Xuất 60 50 05 16 52
  Thuỷ : (63)
  Tiết khí: Lập Đông
  Đông Giác : 87 79 97 78
  Khác 0 ➛ Tuổi Dậu Kỵ = 5 4 3
  Chúc các bạn may mắn.

 • L0T0 08/11
  BTL : →96←
  STL : 72→11
  Chúc toàn thể ace may mắn ….!

 • ĐỀ Ở ĐÂY CÁC BÁC ƠI
  5(4)448 GHÉP GIẢI 4C 3
  933(4) =44
  1(4)832
  6(2). =24
  1(5)844
  (5)7 =55
  0(1)524
  (45) = ??
  ( 41.) HAY ( 51 )
  HAY ĐÁNH CẢ BỘ HẢ CÁC BAC

 • Đề nè :))
  787,414,969,979,898,343,393,131,363,818,121,171,626,090,040,545,959,010,060,565,151,11,161,66,44,494,99,33,383,88
  Chúc ae mm!

 • Dàn đề căng như dây đàn đây các thánh.
  00.01.02.03.04.05.07.10.12.17
  20.21.25.27.34.35.36.37.38.40
  43.44.45.47.49.51.52.53.54.58
  60.63.65.67.70.71.72.74.76.77
  91.93.94.96

 • ╬╬811: Chuyên Lọc Đề . (KD: 04/11/2018)
  Lô: 96, 67, 76, 38, 83, 43, 93, 09, 60, 03
  đầu 8 đuôi 0 BTL 57
  ĐB: 05, 50, 15, 51, 25, 52, 35, 53, 45
  54, 56, 65, 57, 75, 58, 85, 59, 95, 55
  đầu 1, 2, 3, 5, 6, 8 đuôi 0 BTĐ 50
  Chúc các bạn may mắn.