Hoạt động

 • chuyengiasoicau đã đăng cập nhật 1 tuần. 2 ngày trước đây

  ĐỀ Ở ĐÂY CÁC BÁC ƠI
  5(4)448 GHÉP GIẢI 4C 3
  933(4) =44
  1(4)832
  6(2). =24
  1(5)844
  (5)7 =55
  0(1)524
  (45) = ??
  ( 41.) HAY ( 51 )
  HAY ĐÁNH CẢ BỘ HẢ CÁC BAC