Hoạt động

 • chuyengiasoicau đã đăng cập nhật 2 tháng trước đây

  Hàng ngày cứ thấy các thánh phán chạm này chạm kia, mai mấy chạm, rồi thi nhau vẽ như thế này.?
  59(5)35 Về074 59
  54(4)48 về 258 41
  15(8)44 về 338 88
  70(4)55 về 532 48
  33(0)79 về 967 02
  04(2)84 về xxx 2x
  Chắc các thánh học cao hiểu rộng , xin chỉ giáo nhé các thánh .