Hoạt động

 • chuyengiasoicau đã đăng cập nhật 1 tuần. 3 ngày trước đây

  Soi cầu 888 MB: 13-01-2019
  Thống Kê XS / MB :
  Đặc Biệt .
  Hay Ra Tổng : 3142789
  Hay Ra Chạm : 3142789
  Vị Trí Ra Đầu 2 Là Đầu 6
  Cầu Báo Chạm 2-6 Khung 7 ngày
  Cầu Lô :
  Hay Về Chủ Nhật
  131-383-030-141
  BTL 37 Lót 383