Hoạt động

 • dangcaplamaimai đã đăng cập nhật 1 tuần. 1 ngày trước đây

  Ngày 07.11 Thầy chia cho : 89911
  Ngày 08.11 Thầy chia cho: 80946
  Thầy lật Âm Dương mai có 4x lấy 3 càng ghép với 6
  Gieo qủe vàng : BTL 96
  Kép 99
  Sát thủ kép :454
  Nó còn nợ thầy chưa trả hết cặp số 161