Hoạt động

 • dudoanmb đã đăng cập nhật 1 tuần. 5 ngày trước đây

  Btl: 31 lot 40,70
  X2 xoay vòng 31.40, 31.70, 40.80
  X3: 31.40.70
  Btd: 31 lót 40,70,272,22,77,383
  Chạm chuẩn 2,7. Tổng chuẩn 4,9
  Ae tham khảo. Chúc ae tối ăn to!