Hoạt động

 • dudoanxoso đã đăng cập nhật 1 tháng trước đây

  Soi Cầu – XS MB
  22/12/2017 DB Chạm Đuôi 4560721= Xuất hiện = Đề 21 có đuôi 1
  Sơ Lược Tổng Đề Ngày 21/12/2018
  Có 01234567 =Về Tổng (3)
  Kết Quả Cho Ngày 22/12
  Có 23456789 = Tổng (?)
  Chạm 3-4 khung 5 ngày.
  Lô 020-191- 212 BTL 12