Hoạt động

 • hoangkute đã đăng cập nhật 2 tháng trước đây

  Ngày 19=11 Em tính ném dàn này vào sọt rác
  02,04,05,06,07,08,10,11,14,15
  17,18,19,20,22,23,24,25,26,28
  29,30,32,33,34,37,40,41,42,44
  45,48,50,51,52,54,55,56,57,58
  59,62,65,66,68,69,70,71,74,77
  80,82,84,86,89,91,95,96,98,99
  Các bác thấy được không ? Cho em lời khuyên can kẻo em làm thật.