Hoạt động

 • hoangkute đã đăng cập nhật 1 tháng. 2 tuần trước đây

  Ngày mới chém phát cho ấm
  Lô đầu 7
  Đề đầu 6,7,8 ghép.
  Đuôi 4,2
  Dàn ngắn gọn 62 72 82 64 74 84
  Mời Ace tham khảo. Thế nào cũng chỉ có vài số .mạnh dai thích ít hơn nửa càng tốt