Hoạt động

 • hoangkute đã đăng cập nhật 1 tháng trước đây

  Đêm qua mơ Bạch thủ đề
  Hôm nay chẳng nhớ biết về con chi
  Con j đẹp lộ diện đi
  Tối nay làm phát ít khi trúng rồi
  Chốt mạnh a c e ơi
  Con j đẹp đẹp cho tôi ké nào
  Đảo xa sóng gió ồn ào
  Mong vào bờ quá mà sao khó vầy (vậy). Hjjjj