Hoạt động

 • ido đã đăng cập nhật 3 tháng. 2 tuần trước đây

  MB 5/12
  ACE THAM KHẢO CẦU CỘNG 2 SÔ NGÀY
  THỨ 2 XUỐNG LÀM CHẠM
  1+9 = 0 V 03
  5+8 = 3 V 35
  7+4 = 1 V 11
  2+4 = 6 V 41
  7+0 = 7 V 21
  0+1 = 1 V 65
  3+3 = 6 V ??